Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

• ouders

• personeel

• de lokale gemeenschap

De schoolraad zal advies geven aan en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

Voor de schoolraad van 2021 - 2025 zijn deze vertegenwoordigers aangesteld.

personeelsleden : Nancy De Vos , Elien Cappon, Inge Van De Winkel

ouders : Bart De Smidt , Rob Beuselinck, Kevin Meyfroot

lokale gemeenschap : Yvan Caestecker, Kathleen Lescouhier, Koen Van Geel

De directeur Ilse De Craemer is aanwezig als gemandateerde van het schoolbestuur.